5ª T

161 Els Proverbis                                     162 La Renovació

163 Harry Potter                                       164 Les Dents

165 El buen dialogo                                 166 Les Decisions

167 Tendències                                        168 Des de que sóc àvia, ja no em pinto els llavis

169 El ball                                                 170 Preparant el nadal

171 El quadre del Nadal                           172 Entrenats per a viure?

173 Joan Gamper                                     174 La Generació Digital

175 Els Secrets                                         176 Les Biblioteques

177 Comunicació Audiovisual                   178 La pintura – Sergio Barnils

179 L’ésser humá                                      180 L’Animació Sociocultural

181 Missió: Guinea                                   182 Herois i superherois

183 Infuència de la Reforma a la cultura  184 Christians Surfers

185 La quaresma i els evangèlics             186 El voluntariat

187 Suburbios                                           188 Los Esmaperdidos

189 Els becaris                                          190 L’educació vista des de Xile

191 Miénteme                                            192 Segones oportunitats

193 Els nostres límits                                 194 La influencia de la Reforma en la música

195 La fibromialgia                                    196 La corrupció

 

Crea un lloc web gratuït o un blog a Wordpress.com.

%d bloggers like this: